Výdej obědů pro školní jídelnu je každý den od 11:00 -14.00hod.

Marie Vildová / ZŠS -ředitelka