Dne 17.6.2022  žákům na 2.stupni končí školní rok / Vysvědčení. Žáci, kteří odchází po vysvědčení domů, prosíme o včasné odhlášení obědů. Důvodem jsou neodebrané obědy a znehodnocené potraviny. Dále od 20.6.2022 se pro žáky 2. stupně v tomto školním roce již nevaří. Žáci ukončili školní docházku.

Dne 30.6.2022 žákům na 1.stupni končí školní rok / Vysvědčení. Žáci, kteří odchází po vysvědčení domů, prosíme o včasné odhlášení obědů. Důvodem jsou neodebrané obědy a znehodnocené potraviny.

Žáci 9.tříd jsou automaticky ze školního stravování odhlášeni.

Pokud Vám dítě přestupuje na jinou školu,  je nutné dítě ze školního stravování odhlásit e-mailem na : info@zss-zbraslav.cz

Škola tyto informace nepředává. Žákovi se automaticky přihlásí obědy od září.

Děkujeme za spolupráci a všem deváťákům přejeme úspěšné studium.

Marie Vildová a kolektiv ZŠS