U P O Z O R N Ě N Í  P R O  V Š E C H N Y 

D Ě T I,  K T E R É  S E  V R A C E J Í  D O  Š K O L Y   30.11.2020.

Prosím, prověďte si přihlášení obědů od 30.11.2020 co nejdříve.

Již jsou  přihlášené žáci I.stupňě plošně.

II.stupeň zatím nelze plošně přihlásit z důvodů střídavé docházky. Musejí se přihlásit jednotlivě a to co nejdříve./ obtížné objednávky surovin

Děkujeme a těšíme se na Vás, kolektiv ZŠS.

Vážení zákonní zástupci,

dne 18.11.2020 se znovu otevírají  1. a 2. třídy, proto prosíme o přihášení obědů dětí  co nejdříve.  Všechny obědy  zůstávají odhlášeny a je nutné si je přihlásit.

Dne 18.11.2020 dochází ke změně jídelníčku z důvodů objednávání a přihlašování jídel žáků.

Informace pro strávníky a rodiče o výdeji obědů

Školní jídelna je otevřena a vaří nejen pro žáky ZŠ, ale i pro veřejnost. Vybrat si můžete ze dvou jídel a objednávku je třeba učinit týden dopředu.

Platba probíhá převodem na účet číslo 131545369/0800. Oběd stojí 74 korun, za týden tedy zaplatíte 370 korun.

Výdej do krabiček probíhá od 11.00 do 12.00 hodin.

Žáci ZŠ si mohou objednávat obědy podle běžných pravidel provozu.

Od 19.10.2020 se vracíme k výběru ze dvou jídel.

Oznámení školní jídelny pro strávníky

dne 14.10.2020 se nevaří. Všem možným strávníkům se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Pandemie COVID-19  / ZŠS provádí plošné odhlášky

Na základě nahlášených podkladů,  Mgr. Břinčilové Marcely / pověřená ředitelka  / budou žáci ve ŠJ odhlášeny plošne.

 

Vládou vyhlášené mimořádné prázdniny ve dnech 26.10.-27.10.2020 jsou automaticky všem strávníkům obědy odhlášené.

Nové informace o školní jídelně k 01.09.2020

Prosíme všechny strávníky naší školní jídelny, aby dodržovali hygienické návyky v stále setrvající době Coronaviru. Bezpečné rozestupy u výdeje jídla a i při sezení u stolu.

Školní jídelna zatím vaří pouze jedno jídlo.  Kde žák dostane od kuchařek na tác polévku, hlavní jídlo, pití, dezert.

V této situaci není v našich silách s plným počtem strávníků vše bezpečně ošetřit podle stanoveného nařízení.

Děkujeme za pochopení, chráníme Vaše děti, chráníme naše kuchařky / kdo by Vám vařil !

Marie Vildová                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ředitelka ZŠS  Praha Zbraslav

 

Přijímáme přihlášky pro nové žáky 1.tříd  v kanceláři ŠJ

Úřední hodiny:

PO – Pá  7:00 – 12:00 hodin

Přihlášky můžete zaslat na e-mail: info@zss-zbraslav.cz či přinést osobně. Poté si v kanceláři ŠJ vyzvedněte čip za 100,-Kč.

     Oznámení o navýšení ceny školního stravování od 01.09.2020 platí nové ceny obědů

Přípravka                    31,-Kč                      682,-Kč/ 22 obědů

1.kat.   7 – 10 let        31,-Kč                       682,-Kč/ 22 obědů

2.kat.  11 – 14 let       33,-Kč                      726,-Kč / 22 obědů

3.kat. 15 let a více     34,-Kč                      748,-Kč / 22 obědů

Cizí strávníci               74,-Kč                     1628,-Kč / 22 obědů

Ceny potravin rostou a pro zachování kvality jídla navyšujeme cenu školního stravného. U strávníků platících bankovním převodem je zapotřebí navýšit měsíční limit.

První zálohová platba by měla proběhnout nejpozději do 25.srpna. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Dokud neobdržíme Vaší platbu, Vaše dítě bude mít problém s vydáním stravy. Neznamená to však, že nedostane najíst. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet. 

Naše školní jídelna upřednostňuje platby inkasem z účtu : 131545369/0800, nebo trvalým platebním příkazem. Hotovost nepřijímáme.

Informace o stravování pro nové žáky 1.tříd

Závaznou vyplněnou přihlášku lze odeslat e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Čip lze zakoupit  ve školní jídelně za 100,-Kč., který slouží po celou dobu školní docházky. Částka je nevratná.

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, můžete si jej vyzvednout v době od 11:00 – 11:15 hodin ve ŠJ do přinesených čistých vlastních nádob.

Na adrese : U Lékárny 592, Praha – Zbraslav

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen  variabilní symbol xxxx.  Při každé platbě obědů ho nezapomeňte zadat, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka  nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

 V naší jídelně je  možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze na celý měsíc dopředu, avšak provést změnu lze jen na týden dopředu.

Například v pondělí až na další pondělí do 14 hodin.

Budete- li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Připomínáme pro všechny strávníky, všichni co končí školní docházku se musí odhlásit písemně ve školní jídelně.

Pro srozumitelnost : doplnění dne 16.09.2020

Na začátku roku jsou všechny děti přihlášené automaticky, pokud dítě nenastoupí od začátku školního roku,  je třeba ho rovněž odhlásit písemně.

Další důležité informace v dokumentech /  v provozním řádu školní jídelny.

________________________

Pro nové strávníky:

 

Přihláška ke stravování 2020 – žák

Přihláška ke stravování 2020 – jiní strávníci

 

Děkujeme za přízeň. Vaše: