Přijímáme již přihlášky pro nové žáky 1.tříd  v kanceláři ŠJ

od 15.6.2020 – 25.6.2020

Po prázdninách od 24.8.2020

Úřední hodiny:

PO – Pá  7:00 – 12:00 hodin

Prřihlášky můžete zaslat na e-mail: info@zss-Zbraslav.cz či přinést osobně. Poté si v kanceláři ŠJ vyzvedněte čip za 100,-Kč.

     Oznámení o navýšení ceny školního stravování od 01.09.2020 platí nové ceny obědů

1.kat.   7 – 10 let        31,-Kč                       682,-Kč/ 22 obědů

2.kat.  11 – 14 let       33,-Kč                       726,-Kč / 22 obědů

3.kat. 15 let a více     34,-Kč                       748,-Kč / 22 obědů

Cizí strávníci               74,-Kč                     1628,-Kč / 22 obědů

Ceny potravin rostou a pro zachování kvality jídla navyšujeme cenu školního stravného. U strávníků platících bankovním převodem je zapotřebí navýšit měsíční limit.

První zálohová platba by měla proběhnout nejpozději do 25.srpna. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Dokud neobdržíme Vaší platbu, Vaše dítě bude mít problém s vydáním stravy. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet. 

Naše školní jídelna upřednosťňuje platby inkasem z účtu : 131545369/0800, nebo trvalým platebním příkazem. Hotovost nepřijímáme.

Informace o stravování pro nové žáky 1.tříd

Závaznou vyplněnou přihlášku lze odeslat e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Čip lze zakoupit  ve školní jídelně za 100,-Kč., který slouží po celou dobu školní docházky. Částka je nevratná.

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, můžete si jej vyzvednout v době od 11:30 – 12:00 hodin ve ŠJ do přinesených čistých vlastních nádob.

Na adrese : U Lékárny 592, Praha – Zbraslav

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen  variabilní symbol xxxx.  Při každé platbě obědů ho nezapomeňte zadat, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka  nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

 V naší jídelně je  možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze na celý měsíc dopředu, avšak provést změnu lze jen na týden dopředu.

Například v pondělí až na další pondělí do 14 hodin.

Budete- li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

________________________

Pro nové strávníky:

 

Přihláška ke stravování – žák

Přihláška ke stravování – další (jiní, než žáci školy)

 

Děkujeme za přízeň. Vaše: