Kontakty a platby

Provoz kanceláře školní jídelny

Každý den od 9 do 12 hodin

Kontaktní informace

Telefon: +420 257 921 354
E-mail: info@zss-zbraslav.cz

Platba za obědy

Inkasem
Pro platbu inkasem vždy zadat souhlas s inkasem k 25. v měsíci, počínaje 25. 9. 2019.
Číslo inkasního účtu: 131545369/0800

Trvalým příkazem
Pro platbu trvalým příkazem, je třeba nahlásit Vašemu ústavu číslo účtu ŠJ tj: 131545369/0800

Výše platby

pro 1.–4. třídu 682,– Kč / 22 obědů
pro 5.–9. třídu 726,– Kč / 22 obědů
pro 9. třídu nad 15 let 748,– Kč / 22 obědů
cizí strávníci 1628,– Kč / 22 obědů