Kontakty a platby

Provoz kanceláře školní jídelny

Každý den od 9- 13:30 hodin

Kontaktní informace

Telefon: +420 257 921 354

Mobil: 737 460 620 (ředitelka ZŠS Vildová Marie)

E-mail: info@zss-zbraslav.cz

Platba za obědy

Inkasem
Pro platbu inkasem vždy zadat souhlas s inkasem k 25. v měsíci, počínaje 25. 8. 2024.
Číslo inkasního účtu: 131545369/0800

Trvalým příkazem
Pro platbu trvalým příkazem, je třeba nahlásit Vašemu ústavu číslo účtu ŠJ tj: 131545369/0800

Ceny jednoho oběda

2kat. 7-10let            oběd 37,-Kč                 814,– Kč / 22 obědů
3.kat. 11-14let         oběd 39,-Kč                 858,– Kč / 22 obědů
4.kat. 15 let              oběd 44,-Kč                 968,– Kč / 22 obědů
cizí strávníci              oběd 100,-Kč