Vládou vyhlášené mimořádné prázdniny ve dnech 26.10.-27.10.2020 jsou automaticky všem strávníkům obědy odhlášené.

Na základě nahlášených podkladů, Mgr. Břinčilové Marcely / pověřená ředitelka / budou žáci ve ŠJ odhlášeny plošne.