Vážení strácníci,

i v letošním roce bude možné žádat o Baláček okamžité pomoci Pražanům.

+ Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

+ Sledujte důležité informace – Balíček školství – ZDE

+Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

  • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024 – ke stažení ZDE
  • Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
    pro podporu od 1. 09. 2023 – od 28. 08. 2023 do 04. 09. 2022 vždy od 8:00 do 10:00 hodin
  • Další termín uveřejníme zde
    Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.
  • Žádost je třeba doručit osobně do školní jídelny, na adresu U Lékárny 592, 156 00, Praha 5. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.
  • Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
  • Rozhodnutí o vyhovění žádosti je na ředitelce školní jídelny, zda žádosti vyhoví.

 

Děkuji za pochopení

Marie Vildová – ředitelka Zařízení školní jídelny Praha- Zbraslav