Vážení rodiče,

přihlášení nových žáků ke stravování do školní jídelny přijímáme

ŠKOLNÍ ROK KONČÍ, PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ – Škola Sudice

od 05.06 – 27.06.2024 od 8:00 – 11:00 hodin

 

od 26.08.2024             od 8:00 – 12:00 hodin

Závaznou vyplněnou přihlášku lze odeslat e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz ( variabilní symbol a přihlašovací údaje pro volbu jídla a odhlašování obědů obdržíte v kanceláři školní jídelny), dále prosíme o pozdější informaci zařazení žáka do třídy.

Čip lze zakoupit ve školní jídelně za 100,-Kč, který slouží po celou dobu školní docházky. Částka je nevratná.

Výše platby – částka za obědy platné od 01.09.2024

2.kat. 7 -10 let                      oběd   37,-Kč

3.kat. 11-14 let                     oběd  39 ,-Kč

4.kat. 15 a vice let                 oběd   44,-Kč

Cizí strávníci                           oběd   100,-Kč

814,-Kč / 22 obědů

858,-Kč / 22 obědů

968,-Kč / 22 obědů

 

* Nevylučujeme další možné zdražení obědů během roku, dle stále narůstajících cen potravin.

Těšíme se na nové strávníky

 

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, lze první den nemoci si oběd vyzvednout v době od 11:00 – 11:30 hodin u výdejního okénka na adrese: Nad Parkem 1180 ( u vchodu do sportovního areálu nebo U Lékárny 592, Zbraslav) Informaci o vyzvednutí oběda oznamte v kanceláři e-mailem: info@zss-zbraslav.cz nebo telefonicky 257 921 354 a to nejpozději do 8:30hod.

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen variabilní symbol xxxx. Při každé platbě obědů nezapomeňte zadat VS, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

V naší jídelně je možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze nejlépe na celý měsíc dopředu, již od 15. dne v měsíci na měsíc další.

Objednávat stravu můžete např. v pondělí až na další úterý do 14 hodin.

Budete-li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Připomínáme pro všechny strávníky, kteří končí školní docházku / přestup na jinou ZŠ, Gymnásium se musí odhlásit písemně e-mailem na info@zss-zbraslav.cz

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Přejeme Vám krásné prázdniny

Kolektiv ZŠS