Vážení rodiče,

Od 01.12.2022 bude nově zřízené výdejní okénko první den nemoci žáků I. stupně  v době od 11:00-11:30hod., na adrese Nad Parkem 1180, u zadního vchodu jídelny přes sportovní areál. Stále platí pravidlo, ráno zavolat do kanceláře ŠJ a ohlásit vyzvednutí oběda.

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, můžete si jej vyzvednout v době od 11:00 – 11:30 hodin u výdejního okénka. Noční a horečnaté případy odhlásíme ještě ráno do 7,30hod., poté už nelze. Prosíme o pravdivé informace o nemoci . Jídlo se vaří od ranních 6 hodin.  Chráníme tím ostatní strávníky a plýtváním potravinami.

Na adrese : U Lékárny 592, Praha – Zbraslav

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen variabilní symbol xxxx. Při každé platbě obědů ho nezapomeňte zadat, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

V naší jídelně je možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze na celý měsíc dopředu, avšak provést změnu lze jen na týden dopředu.

Například v pondělí až na další úterý do 14 hodin.

Budete-li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Připomínáme pro všechny strávníky, kteří končí školní docházku / přestup na jinou ZŠ, Gymnásium se musí odhlásit písemně e-mailem na info@zss-zbraslav.cz

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Výše platby za stravné od 01.09.2022

pro 1.–4. třídu 682,– Kč / 22 obědů
pro 5.–9. třídu 726,– Kč / 22 obědů
pro 9. třídu nad 15 let 748,– Kč / 22 obědů

 

Kolektiv ZŠS