Vážení zákonní zástupci žáků, učitelé a zaměstnanci ŠJ,

byl zaktualizovaný provozní řád školní jídelny a výdejny. Obsahuje všechny náležitosti podle §30 odst.1 a odst.4 podle školního zákona.

 

Marie Vildová – ředitelka