Přípravka                    31,-Kč                      682,-Kč/ 22 obědů

1.kat.   7 – 10 let        31,-Kč                       682,-Kč/ 22 obědů

2.kat.  11 – 14 let       33,-Kč                      726,-Kč / 22 obědů

3.kat. 15 let a více     34,-Kč                      748,-Kč / 22 obědů

Cizí strávníci               74,-Kč                     1628,-Kč / 22 obědů

 

Ceny potravin rostou a pro zachování kvality jídla navyšujeme cenu školního stravného. U strávníků platících bankovním převodem je zapotřebí navýšit měsíční limit.

 

První zálohová platba by měla proběhnout nejpozději do 25.srpna. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Dokud neobdržíme Vaší platbu, Vaše dítě bude mít problém s vydáním stravy. Neznamená to však, že nedostane najíst. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet. 

Naše školní jídelna upřednostňuje platby inkasem z účtu : 131545369/0800, nebo trvalým platebním příkazem. Hotovost nepřijímáme.