Čip na výdej stravy ve školní jídelně platí po celou dobu devítileté školní docházky. Proto není možné tento čip zálohovat, jelikož dochází k opotřebení a není možné čip prodat novému strávníkovi.