Milí žáci, vážení rodiče a naši strávníci,

školní jídelna poskytuje bezlepkové obědy připravované v naší jídelně. Zajišťujeme je pro žáky, kteří mají intoleranci lepku doloženou potvrzením od lékaře.

Tato jídla však nejsou bezstopová, tzn. že sice lepek sama osobě neobsahují, ale nepřipravují se v oddělené místnosti. Jsou připravována podle pokynů vedoucí nutriční terapeutky Mgr. Mariety Balíkové / FN Motol.

Cena obědů dle kategorií Zařízení školní jídelny.

Jak tedy na to : přijďte do kanceláře  ŠJ s přihláškou a potvrzením od lékaře.