Dne 31.05.2024 školní jídelna zajistí během konání fotbalového turnaje dle přihlášených strávníků obědové balíčky pro I. stupeň.
Učitelé, kteří se nezúčastní akce mají možnost: 1.) balíček si vyzvednout na recepci, podle seznamu přihlášených Svačinové balíčky na výlety
                                                                                 2.) oběd včas odhlásit
Výdejna Nad Parkem bude v tento den mimo provoz.
Marie Vildová
ředitelka ZŠS