lockadministrace webu

Vážení rodiče a strávníci,

po dnešních stále ještě neoficiálních informací od 3. května 2021 nastoupí žáci II. stupně 6. a 8.třídy na rotační výuku. Žáci budou přihlášeni automaticky. Pokud nemáte o obědy zájem včas si je odhlašte.

Žáci 7.a 9. tříd nastoupí od 10. května na rotační výuku. Žáci budou přihlášeni automaticky. Pokud nemáte o obědy zájem včas si je odhlašte.

od 3. května2021 je stále  I. stupeň  na rotační výuce. Žáci, kteří budou ve škole, jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud nemáte o obědy zájem, včas si je odhlašte. Děti na distanční výuce mají obědy odhlášené. Prosíme Vás o ošetření docházky v rotačních týdnech a případné odhlášky. Pro distanční výuku je možné si obědy objednat a vyzvedávat s jídlonosičem u výdejního okénka v době od 11,00 – 11,30 hodin na adrese: U lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.                                                                                                                   V pozdější době je možné si obědy vyzvednout do jídlonosičů na jídelně do 14,00 hodin.

Žáci, kteří využívali stravování po dobu předešlé distanční výuky, mají obědy nadále přihlášené. Dále jsme ponechali objednané obědy cizím strávníkům a důchodcům.

Učitelům zůstaly obědy přihlášené pouze v případě, že si je sami objednali.

Máte-li o obědy zájem, nezapomeňte si je přihlásit. Pokud Vám to neumožní stravovací systém E-jídelníček, můžete si obědy objednat na tel. čísle 257 921 354 nebo e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Stále vaříme dvě jídla.

Sledujte další nové informace o změnách na našich webových stránkách a prosíme Vás o potřebnou spolupráci v tomto stále přetrvávajícím období.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče a strávníci,

od 12. dubna 2021 přechází I. stupeň  na rotační výuku. Žáci, kteří budou ve škole, jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud nemáte o obědy zájem, včas si je odhlašte. Děti na distanční výuce mají obědy odhlášené. Prosíme Vás o ošetření docházky v rotačních týdnech a případné odhlášky. Pro distanční výuku je možné si obědy objednat a vyzvedávat s jídlonosičem u výdejního okénka v době od 11,00 – 13,00 hodin na adrese: U lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.

Žáci, kteří využívali stravování po dobu předešlé distanční výuky, mají obědy nadále přihlášené. Dále jsme ponechali objednané obědy cizím strávníkům a důchodcům.

Učitelům zůstaly obědy přihlášené pouze v případě, že si je sami objednali.

Máte-li o obědy zájem, nezapomeňte si je přihlásit. Pokud Vám to neumožní stravovací systém E-jídelníček, můžete si obědy objednat na tel. čísle 257 921 354 nebo e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Stále vaříme dvě jídla.

Sledujte další nové informace o změnách na našich webových stránkách a prosíme Vás o potřebnou spolupráci v tomto stále přetrvávajícím období.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče,

pro žáky, kteří mají přihlášené obědy, byl vyvěšen jídelníček na následující měsíc. Obědy je možné si objednat na celý měsíc, změna objednávky je možná vždy nejpozději týden před vyzvednutím obědu. Stále vaříme dvě jídla.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, jsou plošně odhlášeni. Obědy je však možné si přihlásit a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 do 13,00 hod. na adrese: U Lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav. Máte-li zájem o tuto formu stravování, můžete obědy přihlašovat přes stravovací systém na našich webových stránkách nebo v kanceláři ŠJ na e-mailu: info@zss-zbraslav.cz. Přihlášení a odhlášení obědů je možné vždy do 14,00 hod. předchozího pracovního dne.

Informace o změnách sledujte na našich webových stránkách v aktualitách https://zss-zbraslav.cz/

Přejeme dobrou chuť.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče a strávníci,

v souladu s rozhodnutím vlády přecházejí od 1.března 2021 také 0.-2.ročníky na distanční formu vzdělávání. Z tohoto důvodů jsme odhlásili obědy všem žákům. Obědy je možné si objednat a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 – 13,00 hodin na adrese: U lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.

Učitelům zůstaly obědy přihlášené pouze v případě, že si je sami objednali.

Dále jsme ponechali objednané obědy žákům na distanční výuce, cizím strávníkům a důchodcům.

Přihlašování není automatické.

Máte-li o obědy zájem, nezapomeňte si je přihlásit. Pokud Vám to neumožní stravovací systém E-jídelníček, můžete si obědy objednat na tel. čísle 257 921 354 nebo e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Stále vaříme dvě jídla.

Sledujte další nové informace o změnách na našich webových stránkách.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče,

pro žáky, kteří mají přihlášené obědy, byl vyvěšen jídelníček na následující měsíc. Obědy je možné si objednat na celý měsíc, změna objednávky je možná vždy nejpozději týden před vyzvednutím obědu. Stále vaříme dvě jídla.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, jsou plošně odhlášeni. Obědy je však možné si přihlásit a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 do 13,00 hod. na adrese: U Lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav. Máte-li zájem o tuto formu stravování, můžete obědy přihlašovat přes stravovací systém na našich webových stránkách nebo v kanceláři ŠJ na e-mailu: info@zss-zbraslav.cz. Přihlášení a odhlášení obědů je možné vždy do 14,00 hod. předchozího pracovního dne.

Informace o změnách sledujte na našich webových stránkách v aktualitách https://zss-zbraslav.cz/

Přejeme dobrou chuť.

Kolektiv ZŠS

Vážení zákonní zástupci,

podle vládního nařízení nadále zůstávají plošně přihlášeni  0.-2. třídy.

Pokud žáci z těchto tříd nebou chodit na obědy, je nutné se co nejdřívě odhlásit na e-mail: info@zss-zbraslav.cz.

Učitelé ZŠ jsou přihlášeni, provedou si kontrolu sami.

Novinka ve stravovacím programu :

Všem Vám  bude každý měsíc chodit e-mail na upozornění provedení plateb za obědy a možnost začít objednávat na celý měsíc dopředu. Máte-li vše uhrazeno, nemusíte na e-mail reagovat. /  Pokud Vám e-mail nepříjde, je potřeba provést aktualizaci v kanceláři ŠJ, info@zss-zbraslav.cz

Prosíme sledujte další nové aktuální informace na našem webu, které se mění v součastné době ze dne na den.

Čip na výdej stravy ve školní jídelně platí po celou dobu devítileté školní docházky. Proto není možné tento čip zálohovat, jelikož dochází k opotřebení a není možné čip prodat novému strávníkovi.

Vážení zákonní zástupci,

dle nového vládního nařízení jsme od 04.01.2021 odhlásili obědy žákům 3. – 9. tříd, kteří zůstanou doma na distanční výuce. Pokud žáci mají zájem o obědy, mohou si je objednat přes e-mail na info@zss-zbraslav.cz.  Obědy je možné si vyzvednout u výdejního okénka v době od 11,00 – 13,00 hodin na adrese: U Lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.

Plošně zůstanou přihlášeni žáci 0. – 2. tříd. Pokud žáci z těchto tříd nebudou chodit na obědy. Je nutné se co nejříve odhlásit na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Učitelům zůstaly obědy přihlášené.

Pro ostatní strávníky je jídelna uzavřena a obědy lze vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00hod. – 13,00 hod. na adrese: U Lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.

Prosíme sledujte další nové informace v aktualitách.

Přejeme Vám hodně zdraví v novém roce.

 

Zařízení školního stravování oznamuje, že rozpočet na rok 2021 je v současné době uveřejněn v sekci dokumenty našich stránek, nebo přes následující odkaz Návrh rozpočtu 2021 – ZSS Zbraslav.