lockadministrace webu
ZSS Zbraslav

Vážení rodiče,

prosíme, aby jste svým dětem z I. stupně, kteří se stravují na výdejně sdělili, aby nám neničily novou výmalbu v jídelně. Pokud někoho z dětí přistihneme, budeme muset žádat náhradu škody.         

Marie Vildová / ředitelka ZŠS

 

Milí žáci, vážení rodiče a naši strávníci,

školní jídelna poskytuje bezlepkové obědy připravované v naší jídelně. Zajišťujeme je pro žáky, kteří mají intoleranci lepku doloženou potvrzením od lékaře.

Tato jídla však nejsou bezstopová, tzn. že sice lepek sama osobě neobsahují, ale nepřipravují se v oddělené místnosti. Jsou připravována podle pokynů vedoucí nutriční terapeutky Mgr. Mariety Balíkové / FN Motol.

Cena obědů dle kategorií Zařízení školní jídelny.

Jak tedy na to : přijďte do kanceláře  ŠJ s přihláškou a potvrzením od lékaře. 

 

ŠKOLNÍ ROK KONČÍ, PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ – Škola Sudice

Vážení rodiče,

přihlášení nových žáků ke stravování do školní jídelny přijímáme

od 16.05. – 23.6.2022 od 8:00 – 11:00 hodin

od 29.8.2022             od 8:00 – 12:00 hodin

Závaznou vyplněnou přihlášku lze odeslat e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz ( variabilní symbol obdržíte v kanceláři školní jídelny), dále prosíme o pozdější informaci zařazení žáka do třídy.

Čip lze zakoupit ve školní jídelně za 100,-Kč, který slouží po celou dobu školní docházky. Částka je nevratná.

Výše platby – částka za obědy platné od 01.09.2022 

2.kat. 7 -10 let                      oběd   32,-Kč

3.kat. 11-14 let                     oběd  34 ,-Kč

4.kat. 15 a vice let                 oběd  37 ,-Kč

Cizí strávníci                           oběd   90,-Kč

704,-Kč / 22 obědů

748,-Kč / 22 obědů

814,-Kč / 22 obědů

 

* Nevylučujeme další možné zdražení obědů během roku, dle stále narůstajících cen potravin.

Těšíme na nové strávníky

 

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, lze první den nemoci si oběd vyzvednout v době od 11:00 – 11:30 hodin u výdejního okénka.

Na adrese : U Lékárny 592, Praha – Zbraslav

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen variabilní symbol xxxx. Při každé platbě obědů ho nezapomeňte zadat, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

V naší jídelně je možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze nejlépe na celý měsíc dopředu, již od 15. dne v měsíci na měsíc další.

Objednávat stravu můžete např. v pondělí až na další úterý do 14 hodin.

Budete-li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Připomínáme pro všechny strávníky, kteří končí školní docházku / přestup na jinou ZŠ, Gymnásium se musí odhlásit písemně e-mailem na info@zss-zbraslav.cz

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Přejeme Vám krásné prázdniny

Kolektiv ZŠS

Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav hledá urgentně vyučeného kuchaře na pozici šéfkuchař/ ku od 01.09.2022 a  vyučeného kuchaře /kuchařku  s praxí nejlépe IHNED.

Informace na tel. čísle: 257 921 354 nebo na 737 460 620

Marie Vildová / ředitelka Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav

foto  Poháry.com G625 fotbal
Ve dne 03.06.2022 školní jídelna zajistí během konání fotbalového turnaje dle přihlášených strávníků obědové balíčky pro I. stupeň.
Učitelé, kteří se nezúčastní akce mají možnost: 1.) balíček Svačinové balíčky na výlety, nebo přihlásit si teplý oběd v kanceláři ŠJ U lékárny 592 ,  2.) oběd včas odhlásit
Výdejna Nad Parkem bude v tento den mimo provoz.
Marie Vildová
ředitelka ZŠS

Vážení zákonní zástupci žáků, učitelé a zaměstnanci ŠJ,

byl zaktualizovaný provozní řád školní jídelny a výdejny. Obsahuje všechny náležitosti podle §30 odst.1 a odst.4 podle školního zákona.

 

Marie Vildová – ředitelka

 

Vážení strávníci,

dne 21.12.2021 vydáváme obědy pouze do 13 hodin.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků.

Marie Vildová

 

Vážení strávníci,

vzhledem k nárůstu cen za potraviny a energií jsme nuceni od 1.1.2022 navýšit cenu obědů.  Z 74,-Kč na 80,-Kč.

Žákům do konce školního roku cena obědů se nezvedá.

Učitelům ZŠ a ZUŠ se cena navýší.

Děkujeme za pochopení.

Marie Vildová – ředitelka ZŠS

Važení rodiče a strávníci,

pokud se jídelníček spustí 15. dne na následující měsíc, součastně se načtou i platby na další měsíc. Z tohoto důvodu Vám vzniknou ve stravovacím systému nedoplatky, na které nebereme do 20. dne v měsíci ohledy. Platby požadujeme do 25. dne na účtě na další měsíc.

Děkujeme.

Váš kolektiv ZŠS

Milí žáci, vážení rodiče a naši strávníci,

od letošního školního roku 2021 si můžete objednat bezlepkové obědy připravované v naší jídelně. Zajišťujeme je pro žáky, kteří mají intoleranci lepku doloženou potvrzením od lékaře.

Tato jídla však nejsou bezstopová, tzn. že sice lepek sama osobě neobsahují, ale nepřipravují se v oddělené místnosti. Jsou připravována podle pokynů vedoucí nutriční terapeutky Mgr. Mariety Balíkové / FN Motol.

Cena obědů dle kategorií Zařízení školní jídelny.

Jak tedy na to : přijďte do kanceláře  ŠJ s přihláškou a potvrzením od lékaře.