lockadministrace webu
ZSS Zbraslav
Dne 31.05.2024 školní jídelna zajistí během konání fotbalového turnaje dle přihlášených strávníků obědové balíčky pro I. stupeň.
Učitelé, kteří se nezúčastní akce mají možnost: 1.) balíček si vyzvednout na recepci, podle seznamu přihlášených Svačinové balíčky na výlety
                                                                                 2.) oběd včas odhlásit
Výdejna Nad Parkem bude v tento den mimo provoz.
Marie Vildová
ředitelka ZŠS

Do Zařízení školního stravování Zbraslav hledáme novou posilu na pozici kuchař/kuchařka od 01.09.2024

 

Náplň práce

 • příprava pokrmů teplé a studené kuchyně
 • výdej jídel
 • závěrečný úklid

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí
 • zvýhodněné stravování, pitný režim
 • výplatu vždy nejpozději 10. dne v měsíci
 • pracovní doba: pondělí–pátek, volné víkendy, další volno v průběhu školního roku
 • tabulkový plat + osobní ohodnocení + odměny

Požadujeme:

 • příjemné vystupování, vstřícnost k dětem
 • spolehlivost, pracovitost

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na

 • info@zss-zbraslav.cz
 • 257 921 354
 • 737 460 620

 

Do Zařízení školního stravování – Praha Zbraslav hledáme novou posilu na pozici dozor na výdejnu Nad Parkem, nástup od 01.02.2024

 

Náplň práce:

 • úklid
 • dohled nad dětmi při výdeji obědů

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí
 • zvýhodněné stravování, pitný režim
 • výplatu vždy nejpozději 10. dne v měsíci
 • pracovní doba: pondělí–pátek, volné víkendy, další volno v průběhu školního roku
 • tabulkový plat + osobní ohodnocení + odměny

Požadujeme:

 • příjemné vystupování, vstřícnost k dětem
 • spolehlivost, pracovitost

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na

 • info@zss-zbraslav.cz
 • 257 921 354
 • 737 460 620

 

Vážení strácníci,

i v letošním školním roce 2023/2024 bude možné opět žádat o Balíček okamžité pomoci Pražanům.

+ Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

+ Sledujte důležité informace – Balíček školství – ZDE

+Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

 • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024 – ke stažení ZDE
 • Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
  pro podporu od 1. 09. 2023 – od 28. 08. 2023 do 04. 09. 2022 vždy od 8:00 do 10:00 hodin
 • Další termín uveřejníme zde
  Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.
 • Žádost je třeba doručit osobně do školní jídelny, na adresu U Lékárny 592, 156 00, Praha 5. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.
 • Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
 • Rozhodnutí o vyhovění žádosti je na ředitelce školní jídelny, zda žádosti vyhoví.

Děkuji za pochopení

Marie Vildová – ředitelka Zařízení školní jídelny Praha- Zbraslav

Vážení rodiče,

přihlášení nových žáků ke stravování do školní jídelny přijímáme

ŠKOLNÍ ROK KONČÍ, PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ – Škola Sudice

od 01.06 – 29.6.2023 od 8:00 – 11:00 hodin

 

od 28.8.2022             od 8:00 – 12:00 hodin

Závaznou vyplněnou přihlášku lze odeslat e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz ( variabilní symbol obdržíte v kanceláři školní jídelny), dále prosíme o pozdější informaci zařazení žáka do třídy.

Čip lze zakoupit ve školní jídelně za 100,-Kč, který slouží po celou dobu školní docházky. Částka je nevratná.

Výše platby – částka za obědy platné od 01.09.2023 

2.kat. 7 -10 let                      oběd   37,-Kč

3.kat. 11-14 let                     oběd  39 ,-Kč

4.kat. 15 a vice let                 oběd   44,-Kč

Cizí strávníci                           oběd   100,-Kč

814,-Kč / 22 obědů

858,-Kč / 22 obědů

968,-Kč / 22 obědů

 

* Nevylučujeme další možné zdražení obědů během roku, dle stále narůstajících cen potravin.

Těšíme na nové strávníky

 

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, lze první den nemoci si oběd vyzvednout v době od 11:00 – 11:30 hodin u výdejního okénka.

Na adrese : U Lékárny 592, Praha – Zbraslav

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen variabilní symbol xxxx. Při každé platbě obědů ho nezapomeňte zadat, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

V naší jídelně je možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze nejlépe na celý měsíc dopředu, již od 15. dne v měsíci na měsíc další.

Objednávat stravu můžete např. v pondělí až na další úterý do 14 hodin.

Budete-li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Připomínáme pro všechny strávníky, kteří končí školní docházku / přestup na jinou ZŠ, Gymnásium se musí odhlásit písemně e-mailem na info@zss-zbraslav.cz

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Přejeme Vám krásné prázdniny

Kolektiv ZŠS

Ve dne 02.06.2023 školní jídelna zajistí během konání fotbalového turnaje dle přihlášených strávníků obědové balíčky pro I. stupeň.
foto Poháry.com G625 fotbal
Učitelé, kteří se nezúčastní akce mají možnost: 1.) balíček si vyzvednout na recepci, podle seznamu přihlášených Svačinové balíčky na výlety  2.) oběd včas odhlásit
Výdejna Nad Parkem bude v tento den mimo provoz.
Marie Vildová
ředitelka ZŠS

Vážení strávníci a zákonní zástupci,

pokud ztratíte čip ke stravování, oznamte tuto informaci co nejdříve v kanceláři školní jídelny na tel. 257 921 354 či e-mailem: info@zss-zbraslav.cz

–  osobně v kanceláři vyzvednout nový čip se 100,-Kč / čip je nezálohovaný

– nebo např. žáci I. stupně, odevzdají v jídelně panu kuchaři v obálce 100,-kč / se jménem a další den předá  žákovi nový čip u výdeje

– žáci II. stupně si nový čip mohou zakoupit osobně v kanceláři

Identifikační bezkontaktní čip RFID: 125kHz - BIS, přívěšek (EM4102 černý IKL05-300K) | Czechphone - domácí telefony

Vážení strávníci,
z důvodu růstu nákladů spojené s nákupem potravin v letošním roce jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny a to od 01.03.2023.
Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů , a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.
Finanční limity od roku 02_2023
NOVÉ CENY STRAVNÉHO DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ PLATNÉ OD 01.03.2023
Kategorie:
2.kategorie strávníci od 7 do 10 let / 37,-Kč       814,-Kč/ 22 obědů
3.kategorie strávníci od 11 do 14 let / 39,-Kč    858,-Kč / 22 obědů
4.kategorie strávníci od 15 let / 44,-Kč                968,-Kč / 22 obědů
cizí strávníci 100,-Kč
Cena stravného pro žáky je stanovena vyhláškou MŠMT.
Platební údaje zůstávají beze změn.
Děkuji za pochopení.
Marie Vildová

Vážení strávníci,

vzhledem k vánočním svátkům, můžete si volit menu na leden už nyní od 13.12.2022.

Přejeme všem krásné vánoční svátky.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče,

Od 01.12.2022 bude nově zřízené výdejní okénko první den nemoci žáků I. stupně  v době od 11:00-11:30hod., na adrese Nad Parkem 1180, u zadního vchodu jídelny přes sportovní areál. Stále platí pravidlo, ráno zavolat do kanceláře ŠJ a ohlásit vyzvednutí oběda.

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, můžete si jej vyzvednout v době od 11:00 – 11:30 hodin u výdejního okénka. Noční a horečnaté případy odhlásíme ještě ráno do 7,30hod., poté už nelze. Prosíme o pravdivé informace o nemoci . Jídlo se vaří od ranních 6 hodin.  Chráníme tím ostatní strávníky a plýtváním potravinami.

Na adrese : U Lékárny 592, Praha – Zbraslav

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen variabilní symbol xxxx. Při každé platbě obědů ho nezapomeňte zadat, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

V naší jídelně je možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze na celý měsíc dopředu, avšak provést změnu lze jen na týden dopředu.

Například v pondělí až na další úterý do 14 hodin.

Budete-li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Připomínáme pro všechny strávníky, kteří končí školní docházku / přestup na jinou ZŠ, Gymnásium se musí odhlásit písemně e-mailem na info@zss-zbraslav.cz

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Výše platby za stravné od 01.09.2022

pro 1.–4. třídu 682,– Kč / 22 obědů
pro 5.–9. třídu 726,– Kč / 22 obědů
pro 9. třídu nad 15 let 748,– Kč / 22 obědů

 

Kolektiv ZŠS