lockadministrace webu
ZSS Zbraslav

Važení rodiče a strávníci,

pokud se jídelníček spustí 15. dne na následující měsíc, součastně se načtou i platby na další měsíc. Z tohoto důvodu Vám vzniknou ve stravovacím systému nedoplatky, na které nebereme do 20. dne v měsíci ohledy. Platby požadujeme do 25. dne na účtě na další měsíc.

Děkujeme.

Váš kolektiv ZŠS

Milí žáci, vážení rodiče a naši strávníci,

od letošního školního roku 2021 si můžete objednat bezlepkové obědy připravované v naší jídelně. Zajišťujeme je pro žáky, kteří mají intoleranci lepku doloženou potvrzením od lékaře.

Tato jídla však nejsou bezstopová, tzn. že sice lepek sama osobě neobsahují, ale nepřipravují se v oddělené místnosti. Jsou připravována podle pokynů vedoucí nutriční terapeutky Mgr. Mariety Balíkové / FN Motol.

Cena obědů dle kategorií Zařízení školní jídelny.

Jak tedy na to : přijďte do kanceláře  ŠJ s přihláškou a potvrzením od lékaře. 

 

Vážení rodiče a strávníci,

všichni žáci a učitelé jsou přihlášeni automaticky ke stravování. Pokud nemáte o obědy zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Kolektiv ZŠS

Zobrazit zdrojový obrázek

Vážení rodiče,

přihlášení nových žáků ke stravování do školní jídelny přijímáme

od 14.6. – 25.6.2021 od 8:00 – 12:00 hodin

od 23.8.2021             od 8:00 – 12:00 hodin

Závaznou vyplněnou přihlášku lze odeslat e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz ( variabilní symbol obdržíte v kanceláři školní jídelny), dále prosíme o pozdější informaci zařazení žáka do třídy.

Čip lze zakoupit ve školní jídelně za 100,-Kč., který slouží po celou dobu školní docházky. Částka je nevratná.

Výše platby

pro 1.–4. třídu 682,– Kč / 22 obědů
pro 5.–9. třídu 726,– Kč / 22 obědů
pro 9. třídu nad 15 let 748,– Kč / 22 obědů

Těšíme na nové strávníky

 

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, můžete si jej vyzvednout v době od 11:00 – 11:30 hodin u výdejního okénka, v pozdější době je možné si vyzvednout oběd do jídlonosičů před jídelnou do 13:30 hodin.

Na adrese : U Lékárny 592, Praha – Zbraslav

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen variabilní symbol xxxx. Při každé platbě obědů ho nezapomeňte zadat, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

V naší jídelně je možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze na celý měsíc dopředu, avšak provést změnu lze jen na týden dopředu.

Například v pondělí až na další úterý do 14 hodin.

Budete-li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Připomínáme pro všechny strávníky, kteří končí školní docházku / přestup na jinou ZŠ, Gymnásium se musí odhlásit písemně e-mailem na info@zss-zbraslav.cz

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Přejeme Vám krásné prázdniny

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče a strávníci,

po dnešních stále ještě neoficiálních informací od 17. května 2021 nastoupí všichni žáci I. a II. stupně na prezentační výuku. Žáci budou přihlášeni automaticky ke stravování. Pokud nemáte o obědy zájem včas si je odhlašte. Ihned je potřeba dětem navolit jídlo. 

V pozdější době je možné si obědy vyzvednout do jídlonosičů na jídelně do 14,00 hodin.

Učitelům zůstaly objednané obědy přihlášené pouze v případě, že si je sami objednali.

Cizím strávníkům a důchodcům jsme ponechali objednané obědy. Vyzvedávání obědů s jídlonosičem u výdejního okénka v době od 11,00 – 11,30 hodin na adrese: U lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.

Máte-li o obědy zájem, nezapomeňte si je přihlásit. Pokud Vám to neumožní stravovací systém E-jídelníček, můžete si obědy objednat na tel. čísle 257 921 354 nebo e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Stále vaříme dvě jídla.

Dále žádáme všechny strávníky o uhrazení nedoplatků za měsíc květen  a omlouváme se za vzniklé komplikace.

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče a strávníci,

po dnešních stále ještě neoficiálních informací od 3. května 2021 nastoupí žáci II. stupně 6. a 8.třídy na rotační výuku. Žáci budou přihlášeni automaticky. Pokud nemáte o obědy zájem včas si je odhlašte.

Žáci 7.a 9. tříd nastoupí od 10. května na rotační výuku. Žáci budou přihlášeni automaticky. Pokud nemáte o obědy zájem včas si je odhlašte.

od 3. května2021 je stále  I. stupeň  na rotační výuce. Žáci, kteří budou ve škole, jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud nemáte o obědy zájem, včas si je odhlašte. Děti na distanční výuce mají obědy odhlášené. Prosíme Vás o ošetření docházky v rotačních týdnech a případné odhlášky. Pro distanční výuku je možné si obědy objednat a vyzvedávat s jídlonosičem u výdejního okénka v době od 11,00 – 11,30 hodin na adrese: U lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.

V pozdější době je možné si obědy vyzvednout do jídlonosičů na jídelně do 14,00 hodin.

Žáci, kteří využívali stravování po dobu předešlé distanční výuky, mají obědy nadále přihlášené. Dále jsme ponechali objednané obědy cizím strávníkům a důchodcům.

Učitelům zůstaly obědy přihlášené pouze v případě, že si je sami objednali.

Máte-li o obědy zájem, nezapomeňte si je přihlásit. Pokud Vám to neumožní stravovací systém E-jídelníček, můžete si obědy objednat na tel. čísle 257 921 354 nebo e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Stále vaříme dvě jídla.

Sledujte další nové informace o změnách na našich webových stránkách a prosíme Vás o potřebnou spolupráci v tomto stále přetrvávajícím období.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče a strávníci,

od 12. dubna 2021 přechází I. stupeň  na rotační výuku. Žáci, kteří budou ve škole, jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud nemáte o obědy zájem, včas si je odhlašte. Děti na distanční výuce mají obědy odhlášené. Prosíme Vás o ošetření docházky v rotačních týdnech a případné odhlášky. Pro distanční výuku je možné si obědy objednat a vyzvedávat s jídlonosičem u výdejního okénka v době od 11,00 – 13,00 hodin na adrese: U lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.

Žáci, kteří využívali stravování po dobu předešlé distanční výuky, mají obědy nadále přihlášené. Dále jsme ponechali objednané obědy cizím strávníkům a důchodcům.

Učitelům zůstaly obědy přihlášené pouze v případě, že si je sami objednali.

Máte-li o obědy zájem, nezapomeňte si je přihlásit. Pokud Vám to neumožní stravovací systém E-jídelníček, můžete si obědy objednat na tel. čísle 257 921 354 nebo e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Stále vaříme dvě jídla.

Sledujte další nové informace o změnách na našich webových stránkách a prosíme Vás o potřebnou spolupráci v tomto stále přetrvávajícím období.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče,

pro žáky, kteří mají přihlášené obědy, byl vyvěšen jídelníček na následující měsíc. Obědy je možné si objednat na celý měsíc, změna objednávky je možná vždy nejpozději týden před vyzvednutím obědu. Stále vaříme dvě jídla.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, jsou plošně odhlášeni. Obědy je však možné si přihlásit a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 do 13,00 hod. na adrese: U Lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav. Máte-li zájem o tuto formu stravování, můžete obědy přihlašovat přes stravovací systém na našich webových stránkách nebo v kanceláři ŠJ na e-mailu: info@zss-zbraslav.cz. Přihlášení a odhlášení obědů je možné vždy do 14,00 hod. předchozího pracovního dne.

Informace o změnách sledujte na našich webových stránkách v aktualitách https://zss-zbraslav.cz/

Přejeme dobrou chuť.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče a strávníci,

v souladu s rozhodnutím vlády přecházejí od 1.března 2021 také 0.-2.ročníky na distanční formu vzdělávání. Z tohoto důvodů jsme odhlásili obědy všem žákům. Obědy je možné si objednat a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 – 13,00 hodin na adrese: U lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav.

Učitelům zůstaly obědy přihlášené pouze v případě, že si je sami objednali.

Dále jsme ponechali objednané obědy žákům na distanční výuce, cizím strávníkům a důchodcům.

Přihlašování není automatické.

Máte-li o obědy zájem, nezapomeňte si je přihlásit. Pokud Vám to neumožní stravovací systém E-jídelníček, můžete si obědy objednat na tel. čísle 257 921 354 nebo e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz

Stále vaříme dvě jídla.

Sledujte další nové informace o změnách na našich webových stránkách.

Kolektiv ZŠS

Vážení rodiče,

pro žáky, kteří mají přihlášené obědy, byl vyvěšen jídelníček na následující měsíc. Obědy je možné si objednat na celý měsíc, změna objednávky je možná vždy nejpozději týden před vyzvednutím obědu. Stále vaříme dvě jídla.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, jsou plošně odhlášeni. Obědy je však možné si přihlásit a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 do 13,00 hod. na adrese: U Lékárny 592, 156 00, Praha 5- Zbraslav. Máte-li zájem o tuto formu stravování, můžete obědy přihlašovat přes stravovací systém na našich webových stránkách nebo v kanceláři ŠJ na e-mailu: info@zss-zbraslav.cz. Přihlášení a odhlášení obědů je možné vždy do 14,00 hod. předchozího pracovního dne.

Informace o změnách sledujte na našich webových stránkách v aktualitách https://zss-zbraslav.cz/

Přejeme dobrou chuť.

Kolektiv ZŠS