lockadministrace webu
ZSS Zbraslav

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

přeplatky za stravné se budou vracet na konci školního roku červen/ červenec. Zkontrolujte si správnost Vašich účtů.

Marie Vildová

 

ŠKOLNÍ ROK KONČÍ, PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ – Škola Sudice

Vážení rodiče,

přihlášení nových žáků ke stravování do školní jídelny přijímáme

od 16.05. – 23.6.2022 od 8:00 – 11:00 hodin

od 22.8.2021             od 8:00 – 12:00 hodin

Závaznou vyplněnou přihlášku lze odeslat e-mailem na: info@zss-zbraslav.cz ( variabilní symbol obdržíte v kanceláři školní jídelny), dále prosíme o pozdější informaci zařazení žáka do třídy.

Čip lze zakoupit ve školní jídelně za 100,-Kč., který slouží po celou dobu školní docházky. Částka je nevratná.

Výše platby – částka za obědy od 01.09.2022 se zaktualizuje v nejbližší době

2.kat. 7 -10 let                                 oběd    ,Kč

3.kat. 11-14 let                                 oběd   ,-Kč

4.kat. 15 a vice let                             oběd   ,-Kč

Cizí strávníci                                       oběd   ,-Kč

,-Kč / 22 obědů

,-Kč / 22 obědů

,-Kč / 22 obědů

 

 

Těšíme na nové strávníky

 

Přihlášení a odhlášení obědů lze do 14hodin předchozího dne.

Nestihnete-li si oběd v době nemoci žáka odhlásit, můžete si jej vyzvednout v době od 11:00 – 11:30 hodin u výdejního okénka.

Na adrese : U Lékárny 592, Praha – Zbraslav

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti bude přidělen variabilní symbol xxxx. Při každé platbě obědů ho nezapomeňte zadat, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!!

Doporučujeme Vám platbu inkasem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 131545369/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí, a včas převáděli platby na účet jídelny s přesným variabilním symbolem žáka nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

V naší jídelně je možnost výběru ze dvou druhů jídel. Volit lze na celý měsíc dopředu, již od 15. dne předchozího měsíce.

Objednávat stravu můžete např. v pondělí až na další úterý do 14 hodin.

Budete-li mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat na tel: 257 921 354, 737 460 620 nebo na e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Připomínáme pro všechny strávníky, kteří končí školní docházku / přestup na jinou ZŠ, Gymnásium se musí odhlásit písemně e-mailem na info@zss-zbraslav.cz

Nadále sledujte naše webové stránky o aktualitách.

Přejeme Vám krásné prázdniny

Kolektiv ZŠS

Dne 17.6.2022  žákům na 2.stupni končí školní rok / Vysvědčení. Žáci, kteří odchází po vysvědčení domů, prosíme o včasné odhlášení obědů. Důvodem jsou neodebrané obědy a znehodnocené potraviny. Dále od 20.6.2022 se pro žáky 2. stupně v tomto školním roce již nevaří. Žáci ukončili školní docházku.

Dne 30.6.2022 žákům na 1.stupni končí školní rok / Vysvědčení. Žáci, kteří odchází po vysvědčení domů, prosíme o včasné odhlášení obědů. Důvodem jsou neodebrané obědy a znehodnocené potraviny.

Žáci 9.tříd jsou automaticky ze školního stravování odhlášeni.

Pokud Vám dítě přestupuje na jinou školu,  je nutné dítě ze školního stravování odhlásit e-mailem na : info@zss-zbraslav.cz

Škola tyto informace nepředává. Žákovi se automaticky přihlásí obědy od září.

Děkujeme za spolupráci a všem deváťákům přejeme úspěšné studium.

Marie Vildová a kolektiv ZŠS

Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav hledá urgentně vyučeného kuchaře na pozici šéfkuchař/ ku od 01.09.2022 a  vyučeného kuchaře /kuchařku  s praxí nejlépe IHNED.

Informace na tel. čísle: 257 921 354 nebo na 737 460 620

Marie Vildová / ředitelka Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav

foto  Poháry.com G625 fotbal
Ve dne 03.06.2022 školní jídelna zajistí během konání fotbalového turnaje dle přihlášených strávníků obědové balíčky pro I. stupeň.
Učitelé, kteří se nezúčastní akce mají možnost: 1.) balíček Svačinové balíčky na výlety, nebo přihlásit si teplý oběd v kanceláři ŠJ U lékárny 592 ,  2.) oběd včas odhlásit
Výdejna Nad Parkem bude v tento den mimo provoz.
Marie Vildová
ředitelka ZŠS

Vážení zákonní zástupci žáků, učitelé a zaměstnanci ŠJ,

byl zaktualizovaný provozní řád školní jídelny a výdejny. Obsahuje všechny náležitosti podle §30 odst.1 a odst.4 podle školního zákona.

 

Marie Vildová – ředitelka

 

Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav hledá urgentně vyučeného kuchaře s praxí.

Informace na tel. čísle: 257 921 354 nebo na 737 460 620

Marie Vildová / ředitelka Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav

Vážení rodiče,

prosíme, aby jste co nejdříve odhlašovali dětem obědy, kteří Vám nastoupí do karantény / přes e-mail: info@zss-zbraslav.cz

Děkuji za pochopení.

Vildová Marie

ředitelka ZŠS

Vážení strávníci,

dne 21.12.2021 vydáváme obědy pouze do 13 hodin.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků.

Marie Vildová

 

Vážení strávníci,

vzhledem k nárůstu cen za potraviny a energií jsme nuceni od 1.1.2022 navýšit cenu obědů.  Z 74,-Kč na 80,-Kč.

Žákům do konce školního roku cena obědů se nezvedá.

Učitelům ZŠ a ZUŠ se cena navýší.

Děkujeme za pochopení.

Marie Vildová – ředitelka ZŠS